ประวัติการโฆษณา

ประวัติโฆษณา

ประวัติโฆษณา

โฆษณา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโฆษณา เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาเติบโตเป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการโฆษณานำไปสู่การส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับสามารถสั่งของทางจด หมายได้ ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนโฆษณาแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ Volney Palmer ในเมืองบอสตัน

โฆษณา

ในระยะแรกบริษัทนี้เป็นนายหน้าขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ค.ศ. 1875 N.W. Ayer เปิดบริษัท N. W. Ayer & Son ในฟิลาเดลเฟีย เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการโฆษณาอย่างครบวงจร กล่าวคือ เป็นนายหน้าโฆษณาและรับจัดทำโฆษณาให้ด้วย โฆษณาเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่ผู้หญิงสามารถทำได้ในยุคนี้ โฆษณาและ นายหน้าทั้งหลายต่างพุ่งเป้า ไปที่ผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นผู้จัดหาซื้อ ของเข้าบ้าน โฆษณาชิ้นแรกที่มีการใช้การปลุกเร้าทางเพศจัดทำโดยผู้หญิง เป็นโฆษณาเกี่ยวกับสบู่ที่ใช้สามีภรรยาคู่หนึ่งและขึ้นข้อความว่า “ผิวที่คุณรักที่จะสัมผัส” แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนี้แล้วก็ตาม

โฆษณาสื่อวิทยุกระจายเสียง

เมื่อสถานีวิทยุเริ่มกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในต้นทศวรรษที่ 1920 รายการวิทยุต่างๆก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานีวิทยุในยุคแรกๆก่อตั้งโดยผู้ผลิตวิทยุที่ต้องการให้มี รายการมาก ๆ เพื่อจะได้ขายวิทยุได้เยอะ ๆ เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆได้ตั้งสถานีวิทยุของตนขึ้นมา รายการวิทยุส่วนมากจะมีสปอนเซอร์สนับสนุนรายการซึ่งมักจะเป็นสปอนเซอร์เจ้า เดียวโดยผู้จัดรายการจะต้องกล่าวถึงสปอนเซอร์ก่อนและหลังรายการ
เป็นเวลา สั้นๆ ต่อมา เจ้าของสถานีวิทยุเห็นว่าหากขายช่วงเวลาโฆษณาให้กับหลายๆบริษัทจะทำเงินได้มากกว่ามีสปอนเซอร์เจ้าเดียว วิธีนี้ถูกนำไปใช้กับการโฆษณาใน โทรทัศน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ 1950 ด้วย มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่ต้องการให้วิทยุเป็นธุรกิจกับผู้ที่ ต้องการให้คลื่นวิทยุเป็นสมบัติสาธารณะและต้องใช้โดยไม่หวังผลกำไร

ในทศวรรษ 1960 วงการโฆษณาได้ก้าวเข้าสู่การโฆษณายุคใหม่ที่เริ่มใช้ข้อความที่แปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน บริษัท Volkswagen สร้างโฆษณาที่ใช้หัวข้อว่า “คิดเล็กๆ” และ “มะนาว” (สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการโฆษณาโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความประทับตราตรึงแก่ผู้อ่าน วงการโฆษณาของอเมริกายุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์ นักโฆษณาที่โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผู้ที่ช่วยสร้างโฆษณาของ Volkswagen และอื่นๆอีกมากมาย

การโฆษณาทางอินเตอเน็ต

อินเทอร์เน็ตได้เปิดพรมแดนใหม่แห่งการโฆษณาและทำให้เกิดยุค”ดอตคอม”เฟื่องฟูในทศวรรษที่ 1990 บริษัทต่างๆอาศัยเงินจากการโฆษณาเพียง อย่างเดียวโดยเสนอทุกอย่างตั้งแต่คูปองไปจนถึงบริการอินเทอร์เน็ต  ในช่วงก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 Google และบริษัทอีกจำนวนหนึ่งได้นำเสนอกลยุทธ์การโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา แทนที่จะโฆษณาทุกอย่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทำให้เกิดกระแสการสร้างโฆษณาแบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างมากมาย

นวัตกรรมโฆษณาเมื่อไม่นานมานี้ได้แก่การโฆษณาแบบกระจายไปทั่ว กล่าวคือ การโฆษณาตามที่สาธารณะเช่นการโฆษณาตามรถ หรือการโฆษณาแบบอินเทอร์แอฟทีฟที่อนุญาตให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาได้

ความสำคัญของโฆษณา

บทโฆษณาประกอบด้วยรายละเอียด ต่างๆ ที่ผู้ต้องการจะนำเสนอให้ผู้บริโภคทราบ เข้าใจและเกิดการกระทำบางอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักวางแผนโฆษณาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี สามารถทำโฆษณาให้ผู้บริโภคพอใจ การโฆษณาจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภค และ ต่อผลิตภัณฑ์คือ

ปรับแต่งความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากบาง ครั้งผู้บริโภคไม่ทราบถึงความต้องการ
ของตน บทโฆษณาที่มีความละเอียดสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา และให้เหตุผลกับผู้บริโภคว่าทำไหมถึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความต้องการในสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและใช้รายละเอียดข้อมูล ในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

กระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือมีความต้องการใช้สินค้าขึ้นกว่าเดิม สร้างความตื่นเต้นและรีบเร่งให้กับผู้พบเห็นโฆษณาต้องหามาใช้ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น

ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ บทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพลัีกษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาษาที่สละสลวย การใช้ภาพประกอบ ที่จะสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค

บทโฆษณามีความสำคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร หรือผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มเป้า หมายทางการค้าให้มีพฤติกรรมต่อ ผลิตภัณฑ์ตามที่นักโฆษณาได้ตั้งเป้า หมาย ยไว้ โดยบทโฆษณาที่ดีสามารถชักนำพฤติกรรมของผู้รับสารนั้นไปสู่การกระทำตามที่ นักการตลาดต้องการ

หน้าที่ของบทโฆษณา

นักเขียนโฆษณาแห่งดอยล์ กล่าวว่า “ความคิดในงานจะต้องทำให้คนอ่านโฆษณาจดจำคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้ได้” การ บอกกล่า่วหรือรายงานหรือให้ความรู้แก่ผู้บริโภค การสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การทำให้เิกิดการยอมรับหรือเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ และให้ความบันเทิงในการชมการอ่าน หรือการรับฟังโฆษณา ดังต่อไปนี้ หน้าที่ในการบอกกล่าวรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่จะให้ ประโยชน์กับผู้บริโภคได้ ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย วิธีการใช้ การให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

หน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือเชื่อถือ โดยนักเขียนบทโฆษณาจะต้องเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆ ไมว่าจะเป็นข้อความรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้สี แสง และเสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างมีศิลปะและใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

หน้าที่ให้ความบันเทิง โดยการใช้ภาพ แนวเรื่อง คำพูด ข้อความเทคนิคพิเศษ หรือเสียงประกอบต่างๆ ให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ขบขัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้

เสนอสิ่งเร้าในการโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และโฆษณา และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการเสนอสิ่งเร้าเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัิติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

แข่งกับผู้แข่่งขัน โดยบทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับ ผู้บริโภคที่ได้เห็นได้ยินโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำและความจงรักภักดี และป้องกันคู่แข่งขันที่จะเข้ามาแย่งตลาด

ที่มา คุณจริยา ปันทวัง *** ร

http://www.up2youdesign.com/1476295/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2