ป้ายคัทเอาท์

ป้าย cut out

ป้ายคัทเอาท์ (Cut-Out) เป็น สื่อโฆษณาภายนอกอาคาร

  • ป้ายคัทเอาท์
  • ป้ายคัทเอาท์
  • รับผลิตป้าย

ป้ายคัทเอาท์ (Cutout Sign) คือ สื่อโฆษณากลางแจ้งที่บรรดาเจ้าของกิจการและเจ้าของสินค้านิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นงานภายนอกอาคาร … ลักษณะป้ายต้องทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาพดินฟ้าอากาศ พายุ ป้ายคัทเอาท์ส่วนใหญ่นิยมทำด้วย โครงไม้ …

ป้าย cutout กับ billboard

ผมได้ยินมามากเลย ที่มีทั้งครูบาอาจารย์ เรียก ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปบนถนนสายใหญ่ทั้งสองข้างทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป้ายโฆษณาบนตึกหรือที่เห็นได้ชัดเจนบนทางด่วน  แผ่นป้ายโฆษณาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั้น ถ้าจะเรียกให้ถูกในภาษาอังกฤษ คือ billboard ไม่ใช่ cutout ที่แปลว่า “ตัดออกมา” ป้ายแบบคัตเอาท์ คือ ป้ายที่ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม แต่มีลักษณะ เหมือยนฉะลุออกมาเป็นรูปร่างของตัวคน หรือ สัตว์ หรือ สิ่งของ ในภาษาของกราฟฟิคอาร์ต (graphic art) cutout คือ รูปภาพที่พิมพ์ไว้ในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีลักษณะ เป็นรูปร่างของคน สัตว์ ภาชนะ รถยนต์ เครื่องบิน หรือ พาหนะต่างๆ โดยไม่มีพื้นหลัง ที่เรียกว่า background