บทความข่าวสารน่ารู้

บทความข่าวสารน่ารู้

ประวัติการโฆษณา

โฆษณา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโฆษณา เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาเติบโตเป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการโฆษณานำไปสู่การส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับสามารถสั่งของทางจด หมายได้ ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนโฆษณาแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ…