โฆษณา

โฆษณา

รับทำป้าย โฆษณา ป้ายไวนิล  ป้ายอิงค์เจ็ท พิมพ์ไวนิลอิงค์เจ็ท พิมพ์ป้าย พิมพ์อิงค์เจ็ท ธงญี่ปุ่น พิมพ์ไวนิล 24 ชั่วโมง (รอรับได้เลยครับ )โทร.02-921-3061, 02-921-1371-2

ประวัติการโฆษณา

โฆษณา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโฆษณา เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาเติบโตเป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการโฆษณานำไปสู่การส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับสามารถสั่งของทางจด หมายได้ ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนโฆษณาแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ…